Podstawy dachowe BI SP

Zastosowanie: umożliwiają przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami oraz przenoszą na konstrukcję dachu ciężar zamontowanych na nim urządzeń.

 

Podstawy dachowe BII SP

Zastosowanie: umożliwiają przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami oraz przenoszą na konstrukcję dachu ciężar zamontowanych na nim urządzeń.

 

 

Podstawy dachowe BIII SP

Zastosowanie: umożliwiają przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami oraz przenoszą na konstrukcję dachu ciężar zamontowanych na nim urządzeń.

 

 

Wywietrzak cylindryczny SWG

Zastosowanie: stosuje się w instalacjach wentylacyjnych – grawitacyjnych. Są to elementy które pod wpływem wiatru stwarzają różnicę ciśnień powodującą wypływ powietrza z przewodów wentylacyjnych lub bezpośrednio z pomieszczeń. Wywietrzaki cylindryczne montowane są na podstawach dachowych lub przewodach wentylacyjnych.